Bedre bevissthet ved grønn spilling
I 2019 er det veldig viktig å tenke på miljøet, der også nettmiljøet er like viktig og kanskje enda viktigere. De aller fleste har i dag tilgang til internett og det er mye enklere å bli påvirket av ting som står på nettet enn for eksempel en bok. Nettcasino på
Hvordan sette i gang med solenergi
Det krever langsiktig planlegging for å kunne sette i gang med å drive et solkraftverk. For det første er det ikke veldig lønnsomt å drive det i Norge, eller Norden generelt. Noen steder har mye sol, men ikke nok til at det kan sies å være økonomisk forsvarlig. Jo mindre
Solenergi versus vannenergi
Det er ikke enkelt å skulle sammenligne to energikilder som begge er bærekraftige og utømmelige, og som for mange anses som de beste alternativene til de fossile naturressursene. For de fleste handler det om tilgjengelighet, og noen steder i verden er det rikelig med sol, andre steder ikke. Likeledes med
Solceller lader bilbatteri
Ved å tenke smart og kombinere flere teknologier, vil man kunne nå langt i å nå målene om reduserte utslipp av drivhusgasser og øke den globale oppvarmingen. Grunnen til at det er viktig å stagge utviklingen, er at overforbruket river ned mangfoldet og gir uante konsekvenser på hva som vil
Solenergi med norsk hjelp
Måter å fange og lagre energi på, blir stadig mer utbredt verden over, i den stadige jakten på den ultimate energikilden. Som kjent kan man ikke lagre store mengder energi, uten at det vil bli et stort energitap ved uttak av den. Men så vidt vi vet så forsvinner ikke