Velg en side

Aktiv bruk av solvarme

Solvarme er en effektiv måte å utnytte solenergien på. I beste tilfelle kan det oppnås en virkningsgrad på omkring 80 %, noe som betyr at en stor del av solstrålene kan brukes til å skape varme. Vi skiller mellom passive solenergi-systemer som ikke krever ekstra energi for å operere og
Aktiv bruk av solvarme

Global oppvarming – begynnelsen på slutten eller bare naturlige svingninger

En beskrivelse av hva som frigjør energi fra solen, er omtrent slik: I sentrum av sola er det ekstremt varmt – hele 15 millioner grader celsius. På grunn av den enorme massen til sola, er også trykket inni kjernen enormt. Det som skjer da er at atomkjernene til hydrogen fusjonere.
Global oppvarming – begynnelsen på slutten eller bare naturlige svingninger

Solvarme til nytte og besvær

Solstrålingen varmer opp Jorden. Lufttemperaturen kan komme opp i nærmere 60 grader Celsius. De varmeste målingene er gjort i Afrika i den libyske ørkenen og i Death Valley i USA. I Europa er det Spania med 50 grader som har rekorden. Forsvinner solstrålingen faller temperaturen raskt. Kulden fra verdensrommet hvor
Solvarme til nytte og besvær

Fra sollys til elektrisitet

Det er mulig å omdanne solenergi direkte til elektrisitet ved hjelp av den fotoelektriske effekten, som kort fortalt innebærer at elektroner forflytter seg fra et stoff til et annet når de belyses og absorberer energi fra fotoner. Dette fenomenet ble oppdaget allerede i 1887 av Heinrich Rudolf Hertz. Senere videreutviklet
Fra sollys til elektrisitet

Soling til glede og besvær

Solen er å sammenlikne med en vedvarende atomeksplosjon. Når hydrogen fusjonerer til helium frigjøres store mengder energi som spres i form av stråling. Denne strålingen er under visse betingelser livgivende, men vil uten nødvendig skjerming være dødbringende for alt liv. I et atomkraftverk skjer skjerming med vann og tungtvann, bly
Soling til glede og besvær

Solseil – framtiden innen romreisen

Et solseil er en type fremdriftsmetode som kan nyttes av romfartøyer. Solseilet er konstruert for å bevege seg utelukkende på grunn av solstrålingen som reflekteres av seilet. Det finnes ikke noe drivstoff som må forbrukes, og det er dermed ingen begrensing på seilets rekkevidde. Solstrålingen kan ses på som en
Solseil – framtiden innen romreisen

Fotosyntese – hva er det?

Fotosyntese kan litt enkelt oversettes til å «bygge med lys», og det er nettopp det plantene gjør. De omdanner energien i sollyset til kjemisk bundet energi i organisk materiale. I tillegg produseres det oksygen, som også er en viktig betingelse for livet på jorden. Selv om det bare er 0,02%
Fotosyntese – hva er det?

Solen – alle tings mor

Solen er forutsetningen for alt livet på jorden. Solenergi er drivkraften bak de aller fleste energikilder, med unntak av geotermisk energi som stammer fra nedbryting av materiale i jordens indre og tidevann som er en følge av jordens rotasjon og månens tyngdekraft. Solen driver klima og været og står dermed
Solen – alle tings mor

De beste kildene til å lære om solenergi?

For nordmenn flest er ikke solenergi noe man tenker på. Med flere regndager og vinter halve året er det mer naturlig å gå for andre energikilder. Vannkraft er derimot godt utviklet system for produksjon av elektrisk strøm. Neon mener likevel at man bør utvikle solenergi i større grad, også i
De beste kildene til å lære om solenergi?

Bedre bevissthet ved grønn spilling

I 2019 er det veldig viktig å tenke på miljøet, der også nettmiljøet er like viktig og kanskje enda viktigere. De aller fleste har i dag tilgang til internett og det er mye enklere å bli påvirket av ting som står på nettet enn for eksempel en bok. Nettcasino på
Bedre bevissthet ved grønn spilling

Hvordan sette i gang med solenergi

Det krever langsiktig planlegging for å kunne sette i gang med å drive et solkraftverk. For det første er det ikke veldig lønnsomt å drive det i Norge, eller Norden generelt. Noen steder har mye sol, men ikke nok til at det kan sies å være økonomisk forsvarlig. Jo mindre
Hvordan sette i gang med solenergi

Solenergi versus vannenergi

Det er ikke enkelt å skulle sammenligne to energikilder som begge er bærekraftige og utømmelige, og som for mange anses som de beste alternativene til de fossile naturressursene. For de fleste handler det om tilgjengelighet, og noen steder i verden er det rikelig med sol, andre steder ikke. Likeledes med
Solenergi versus vannenergi

Solceller lader bilbatteri

Ved å tenke smart og kombinere flere teknologier, vil man kunne nå langt i å nå målene om reduserte utslipp av drivhusgasser og øke den globale oppvarmingen. Grunnen til at det er viktig å stagge utviklingen, er at overforbruket river ned mangfoldet og gir uante konsekvenser på hva som vil
Feature image not available

Solenergi med norsk hjelp

Måter å fange og lagre energi på, blir stadig mer utbredt verden over, i den stadige jakten på den ultimate energikilden. Som kjent kan man ikke lagre store mengder energi, uten at det vil bli et stort energitap ved uttak av den. Men så vidt vi vet så forsvinner ikke
Solenergi med norsk hjelp

Er solkraftverk noe man bør satse penger på?

Som er stormakt innen energiutvinning, bør Norge ha mange fordeler og erfaringer de kan dele med andre. Solenergi er ikke først og fremst det det satses på i landet, men det er ingen grunn for at ikke andre land skal ta det i bruk. Land som Kina, USA, de fleste
Er solkraftverk noe man bør satse penger på?

Omfanget som gjør at utnyttelse av solenergi må prioriteres

Det totale forbruket av fossile energikilder på kloden er 550 EJ (exajoule), noe som på bedre norsk kan forklares med 24 millioner tonn oljeekvivalent. For å sette det i perspektiv, kan vi si at en gjennomsnittlig husstand (3-4 personer) bruker mellom 20-25000 kWh pr år. Dette tilsvarer ca. 2 toe.
Feature image not available

Solenergi en fantastisk ressurs som må brukes

Energi og masse er en og samme ting, bare i ulike former. Ingen av dem forsvinner, de bare omdannes. Noen måter å utvinne denne energien på er verken bra for oss mennesker eller omgivelsene rundt oss. Kunne man ha lagret all den strålingen fra sola som treffer jorda i form
Solenergi en fantastisk ressurs som må brukes

Solenergi – en utømmelige kraft

Sola er for oss vanlige døde en utømmelig kilde for energi, gjennom sollyset det sender ut med lysets hastighet til alle hjørner av solsystemet og ut i det uendelige universet. Og vi vet å gjøre nytte av denne energien, som kommer til oss i form av varme, lys og som
Feature image not available