Velg en side
Derfor er fornybar energi og solenergi avhengig av effektiv industri

Derfor er fornybar energi og solenergi avhengig av effektiv industri

Fremtiden er uten tvil fornybar, selv om det finnes delte meninger om hvorvidt for eksempel kjernekraft bør være en del av den fornybare energimiksen. Sol, vind og vann vil være avgjørende for å dekke fremtidens energibehov, noe som også stiller høye krav til en moderne og effektiv produksjonsindustri.

Produksjon av fornybare energianlegg er en voksende industri

Det er helt åpenbart at produksjon av utstyr til sektoren fornybar energi er avgjørende for det grønne skiftet. Uten solceller, vindmøller og utstyr til vannkraftverk blir det helt enkelt ikke produsert noe fornybar kraft. Det vil stilles høye krav til både omstilling av eksisterende industri og etablering av nye produsenter.

Moderne produksjonsindustri benytter såkalte bearbeidingssentre, fra produsenter som Unisign med flere. Disse maskinene kan raskt stilles om mellom produksjon av ulike komponenter, og er et godt eksempel på hvordan det allerede finnes mye potensiale for å lage deler til fornybar energiproduksjon også hos bedrifter som kanskje produserer noe helt annet i dag.

Gjenbruk og livssykkelanalyser for fornybar energi

Klimaskeptikere og personer som er negative til vindkraft trekker ofte frem for eksempel deponering av deler fra vindmøller som et eksempel på at fornybar energi er mislykket. Det er selvfølgelig en ekstrem forenkling, da utstyr for produksjon av fornybar energi blir bedre for hvert år som går. På sikt må selvfølgelig uttjente deler fra for eksempel vindmøller kunne gjenvinnes og gjenbrukes på en effektiv måte, men i 2022 dreier seg denne prosessen fortsatt i noe grad om å finne de beste løsningene for produksjon og drift.

Det er helt enkelt ikke mulig å vente på den «perfekte» vindmøllen eller solcelleanlegget, det er viktig å være i konstant bevegelse. Dagens anlegg for produksjon av fornybar energi er på mange måter også testanlegg for morgendagens løsninger – som vil være enda bedre. Det er også her effektiv og tilpasningsdyktig produksjonsindustri kommer inn i bildet, som en helt avgjørende bidragsyter.

.