Velg en side

Med dagens høye renteprosent, vil man kunne tjene inn solceller hvis man betaler med kredittkort?

Betaling for solceller med et kredittkort kan virke som en tiltalende måte å finansiere prosjektet på, spesielt hvis du ikke har tilstrekkelige kontantreserver. Men flere faktorer kan komplisere denne beslutningen, og det er viktig å vurdere dem alle for å få et fullstendig bilde av økonomien.

Rente på kredittkort

Kredittkort har ofte høy rente, noen ganger så høy som 20% eller mer per år. Dette kan raskt øke den totale kostnaden for solcelleanlegget, noe som kan utslette eventuelle besparelser du måtte ha på strømregningen.

Avkastning på investering fra solceller

Solcelleanlegg kan generere en viss avkastning gjennom reduserte strømregninger og eventuelle insitamenter som subsidier eller skattelettelser. Avkastningen kan variere avhengig av en rekke faktorer som geografisk plassering, solinnstråling, og effektiviteten til solcellene. Det kan ta flere år å tjene tilbake den opprinnelige investeringen.

Sammenligning av kostnader og fordeler

For å vurdere om det er fornuftig å betale for solceller med et kredittkort, bør man sammenligne den totale kostnaden for anlegget (inkludert renter fra kredittkortet) med de forventede besparelsene på strøm over en gitt periode. Hvis de totale kostnadene overstiger besparelsene, kan det være økonomisk ufornuftig å finansiere anlegget med et kredittkort.

Andre finansieringsmetoder

Det finnes også andre finansieringsalternativer som kan være mer kostnadseffektive, som for eksempel lån med lavere rente spesifikt designet for solenergiprosjekter. Noen steder tilbyr også leasingavtaler for solceller, som kan redusere de opprinnelige kostnadene.

Risiko og flytende renter

En annen faktor å ta i betraktning er risikoen for at renten på kredittkortet kan øke, spesielt hvis det er en flytende rente. Dette kan videre øke de totale kostnadene og gjøre det enda vanskeligere å få en positiv avkastning på investeringen.

I en situasjon med høye renter, er det generelt ikke anbefalt å finansiere langvarige investeringer som solceller med høytrente kredittkort. Dette skyldes at rentekostnadene over tid kan oppveie eventuelle besparelser eller avkastning fra investeringen. Det er ofte mer fordelaktig å se på andre finansieringsmetoder med lavere rente for å maksimere potensialet for avkastning på investeringen i solceller.

Det er alltid lurt å konsultere med en finansiell rådgiver for å diskutere din spesifikke situasjon og vurdere alle alternativene grundig.

Derfor er fornybar energi og solenergi avhengig av effektiv industri

Derfor er fornybar energi og solenergi avhengig av effektiv industri

Fremtiden er uten tvil fornybar, selv om det finnes delte meninger om hvorvidt for eksempel kjernekraft bør være en del av den fornybare energimiksen. Sol, vind og vann vil være avgjørende for å dekke fremtidens energibehov, noe som også stiller høye krav til en moderne og effektiv produksjonsindustri.

Produksjon av fornybare energianlegg er en voksende industri

Det er helt åpenbart at produksjon av utstyr til sektoren fornybar energi er avgjørende for det grønne skiftet. Uten solceller, vindmøller og utstyr til vannkraftverk blir det helt enkelt ikke produsert noe fornybar kraft. Det vil stilles høye krav til både omstilling av eksisterende industri og etablering av nye produsenter.

Moderne produksjonsindustri benytter såkalte bearbeidingssentre, fra produsenter som Unisign med flere. Disse maskinene kan raskt stilles om mellom produksjon av ulike komponenter, og er et godt eksempel på hvordan det allerede finnes mye potensiale for å lage deler til fornybar energiproduksjon også hos bedrifter som kanskje produserer noe helt annet i dag.

Gjenbruk og livssykkelanalyser for fornybar energi

Klimaskeptikere og personer som er negative til vindkraft trekker ofte frem for eksempel deponering av deler fra vindmøller som et eksempel på at fornybar energi er mislykket. Det er selvfølgelig en ekstrem forenkling, da utstyr for produksjon av fornybar energi blir bedre for hvert år som går. På sikt må selvfølgelig uttjente deler fra for eksempel vindmøller kunne gjenvinnes og gjenbrukes på en effektiv måte, men i 2022 dreier seg denne prosessen fortsatt i noe grad om å finne de beste løsningene for produksjon og drift.

Det er helt enkelt ikke mulig å vente på den «perfekte» vindmøllen eller solcelleanlegget, det er viktig å være i konstant bevegelse. Dagens anlegg for produksjon av fornybar energi er på mange måter også testanlegg for morgendagens løsninger – som vil være enda bedre. Det er også her effektiv og tilpasningsdyktig produksjonsindustri kommer inn i bildet, som en helt avgjørende bidragsyter.

.

Lagrer sola på gjenbrukte elbil-batterier

Lagrer sola på gjenbrukte elbil-batterier

Joachim Øvertungset har utstyrt familiens enebolig med solceller og et intelligent energilagringssystem fra Eaton. Nå satser han på å hjelpe andre som ønsker lavere strømregninger.

36 år gamle Joachim Øvertungset er bosatt i Holmestrand i Vestfold. I desember tok familiefaren grep for å kutte strømutgiftene.

– Taket på garasjen er nå dekket med solceller som samspiller med et intelligent energilagringssystem. Det gjør at vi kan utnytte mer av egenprodusert solstrøm, kjøpe og lagre strøm når prisene er lave og systemet sikrer at vi har strøm dersom det blir strømbrudd, sier Øvertungset, som bor sammen med kjæresten og tre små barn i eneboligen på om lag 180 kvadratmeter.

Energilagringssystemet fra Eaton er bygget opp av gjenbrukte Nissan Leaf-batterier. Når elbil-batteriene mister kapasitet og ikke lenger kan brukes i biler, sendes de til Eaton som tester hver enkelt battericelle og gir teknologien nytt liv.

– Det er et strålende eksempel på sirkulærøkonomi, og en løsning på hvordan vi kan nyttiggjøre oss av eldre elbil-batterier. Selv om batterikapasiteten er for lav til å fungere optimalt i en elbil, kan battericellene gjøre stor nytte i hjem og næringsbygg i kombinasjon med vår styringsteknologi, sier Jon Helsingeng, som leder energistyringsselskapet Eaton i Norge.

Satser på sol og batteri

Øvertungset er fagansvarlig for elektro på en av Equinors oljeplattformer. Det medfører at han arbeider 14 dager i strekk, for så å ha fri en hel måned. Nå har han startet et selskap som prosjekterer og installerer solcelleanlegg med smarte batterier.

– Dette er fremtiden. Har man solceller burde man også ha et system for å lagre og styre solstrømmen, sier elektroingeniøren, som ville teste den nyskapende teknologien i egen bolig før han startet selskapet.

Han peker på at det skal innføres «rushtidsavgift for strøm», noe som øker nytteverdien til batterianlegget betraktelig.

– På fagspråket kalles det effekttariffer. Det innebærer at det blir dyrt å bruke mye strøm på samme tidspunkt. Typisk om elbilen lades, maten kokes og klærne vaskes samtidig. Løsningen er å hente strøm fra et batteri, slik at toppene i strømforbruket jevnes ut, sier han.

Elektrospesialisten forteller at interessen for kombinasjonen solceller og batterier med smart styring er stor.

– Jeg begynte med dette for bare noen måneder siden, og mottakelsen har vært overveldende. Det er tydelig at mange ønsker å kutte strømutgiftene, sier Øvertungset.

Kan tjene penger på egenprodusert solstrøm

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) planlegger milliardinvesteringer for opprusting av strømnettet i årene fremover. Helsingeng i Eaton mener batteriteknologi kan redusere kostnadene.

– Energilagringssystemet kan sende strøm ut igjen i nettet og støtte energibehovet til bygninger i nærheten. Hvis mange nok gjør dette, kan det redusere behovet for kostbare nettoppgraderinger, sier han og fortsetter:

– Det er en vinn-vinn-situasjon der eieren av batteripakken får betalt for strømmen, samtidig som kvaliteten og kapasiteten i nettet styrkes. Det blir en slags delingsøkonomi for strøm, der bygg fungerer som mini-kraftverk som samspiller med strømnettet, sier Helsingeng, som etterlyser støtteordninger for smart lagring og styring i kombinasjon med fornybar energiproduksjon.

Det er Øvertungset enig i:

– Dette er fremtiden, og derfor er det uforståelig at Enova ikke oppmuntrer nordmenn til å investere i smart batteriteknologi. Det vil kunne flate ut toppene i strømforbruket, noe som er bakgrunnen for milliardinvesteringene. Solceller er et godt bidrag, men de virkelig gode effektene oppstår i samspill med batterier.

Elektroingeniøren forklarer at familiens strømregning er betydelig redusert etter at solcelleanlegg og batteri kom på plass. 

– Batteriet kan også fungere som en reserve. Det var nyttig ved juletider da vi opplevde flere strømbrudd. Mens det ble mørkt hos naboene, hadde vi lys, TV, internett og et kaldt kjøleskap, avslutter Øvertungset, som ser frem mot å hjelpe nordmenn med solceller og smarte batterier i tiden fremover.

Familiens solcelleanlegg er montert på garasjetaket og har en effektkapasitet på syv kWp.

Energilagringssystemet er av typen Eaton xStorage Home. Det er bygget opp av gjenbrukte Nissan Leaf-batterier og har en kapasitet på 4,2 kilowatt timer.

Leaf batteri
Soldrevne servere er fremtiden

Soldrevne servere er fremtiden

Det er særlig én ting folk blir stadig mer og mer opptatt av, og det er hvordan de kan ta valg som er bedre for miljøet og verdenen vi lever i. Uansett hvor mange ganger slike spørsmål blir stilt, så er svaret det samme hver eneste gang: Man bør satse mer på solenergi!

Det finnes mange eksempler som kan nevnes i forbindelse med dette. Solenergi er nemlig noe som allerede har blitt tatt i bruk av mange, for eksempel til oppvarming av hytta eller en annen sekundærbolig. Den første soldrevne bilen er også under planlegging!

Men det er ikke bare de store tingene som kan drives av solenergi. Det kan også servere som datamaskinene folk bruker til å spille poker med. Pokernettsteder som PokerStars bruker ikke store mengder energi, noe som gjør at deres servere er ideelle kandidater for solenergi.

Det er mange gode grunner til at det å satse mer på solenergi er et bra valg. I denne artikkelen skal se nærmere på noen av grunnene til at verden burde gjøre nettopp det.

Så langt øyet ser…

Det er mer miljøvennlig

Hvis du personlig er opptatt av miljøet, så er det å velge å bruke solenergi en av de beste avgjørelsene du kan ta når det gjelder hvordan du får elektrisitet til huset, bilen og inventaret i huset ditt.

Dagens standard er at energien man trenger for å lage elektrisitet hentes fra vannkraft, varmekraft og vindkraft, men dette er ikke like miljøvennlig som solenergi. Solenergi tar i stedet utgangspunkt i solen som skinner høyt på himmelen.

Enn så lenge er det imidlertid flest folk som benytter solenergi på hytten eller andre former for sekundærboliger. Årsaken til det er at man generelt sett bruker mindre elektrisitet når man er på hytten enn når man er hjemme. Mange har ikke engang innlagt strøm på hytten.

Om du trenger en god grunn til å satse på soldrevne servere og solenergi generelt, så er dette tegnet ditt. Dette er uten tvil noe av det beste du kan gjøre med tanke på miljøet!

Utslippene blir minimert

Det at energien man trenger for å lage elektrisitet hentes fra et annet sted enn vannkraft, varmekraft og vindkraft vil også føre til at utslippene blir minimert. Og det er naturligvis utelukkende positivt!

Det er billigere – på sikt

Når man eier egen bolig i Norge, så er det nesten slik at man får utlevert en liste med utgifter i det sekundet man har signert kjøpskontrakten. Et av punktene på denne listen, er strømutgifter.

I skrivende stund er strømprisen også veldig høy. Ville det ikke vært deilig å slippe unna, eller i hvert fall minimere, denne utgiften? Det kan du – ved å benytte deg av solenergi i stedet for å følge strømmen som benytter seg av standarden fordi det er det enkleste.

Det er fullt mulig at noen er uenige med oss i påstanden om at solenergi er billigere, for det er en investering som koster en del. Men her er det viktig å tenke langsiktig, for selv om et solcelleanlegg er en dyrere investering, så vil det lønne seg på lang sikt.

Dette punktet gjelder uavhengig av om du vurderer å installere et solcelleanlegg på primær- eller sekundærboligen din. Et solcelleanlegg vil være et billigere alternativ uansett hvor det er plassert!

Det kan plasseres der du vil

Noen synes kanskje det er vanskelig å finne en plass å montere solcelleanlegget. Men dette er noe du kan plassere akkurat der du vil.

Det finnes imidlertid noen steder hvor det er vanligere å plassere et solcelleanlegg enn andre. Disse stedene er enten på taket av boligen eller på husveggen som vender mot solen.

Nesten som et kunstverk…

Det har lavt støynivå

De som ikke satser på solenergi forklarer det kanskje med at de er redd for at anlegget skal lage for mye støy, men det kan vi garantere deg at ikke kommer til å være tilfellet i det hele tatt. Solcelleanlegg har nemlig et veldig lavt støynivå!

Hvorfor bør du investere i solpaneler?

Hvorfor bør du investere i solpaneler?

Fremtiden er grønn, og det er viktigere å komme ombord med den enn noen gang før. Det siste året har det vært utallige naturkatastrofer knyttet til klimaendringer, fra de siste ødeleggende mega brannene i California til hyppige orkaner som renner over USA og Kariben.

Solcellepaneler blir mye mer tilgjengelige for huseiere og bedrifter. Tradisjonelle soltak paneler på takstativ kan nå installeres for så lite som rundt $ 3000, og er praktisk talt ikke noe bra på grunn av energibesparelsene du vil gjøre over tid (du kan til og med eliminere strømregningen helt). For ikke å nevne at du vil gjøre din del for å hjelpe miljøet i planetens behov.

Hvis du alltid har funnet tykke solcellepaneler stygge og motbydelige, har forretningsmagneten Elon Musk en løsning. Elbil- og solcellebedriften hans Tesla har nylig avduket usynlige soltaksteiner. Flisene ser ut som normale takskifer, men fanger solens energi uten å trekke oppmerksomhet. Disse flisene baner vei for å normalisere bærekraftige, vakre miljøvennlige hus.

For å overbevise deg om å vurdere å installere solcellepaneler for ditt hjem, kan du sjekke ut listen av de viktigste grunnene til at solcellepaneler vil være til nytte for din husstand eller virksomhet.

Kutta energiregningene dine

Etter den første investeringen i å kjøpe panelene og installasjonen, er den produserte energien din. Selv om du bruker mer energi enn panelene dine kan produsere, vil du spare drastisk på det du for tiden betaler ved å kjøpe all strøm fra nettet.

Du vil gjøre enda mer fantastiske besparelser hvis du bor i en solrik stat eller et land – prisene i Brisbane, Australia, er spesielt lave for å kjøpe og installere solcellepaneler. Og ettersom byen i gjennomsnitt nyter 261 soldager per år, vil paneler der produsere mer enn nok energi til å drive hjem hele året.

Energikostnadene er bare satt til å stige og stige, noe som betyr at ved å investere i solcellepaneler nå, vil du aldri føle belastningen på strømregningene dine øke igjen. Dette er en spesielt smart idé for bedriftseiere med svingende inntekt, ettersom du lettere kan forutsi kontantstrømmen din med faste energipriser. Mange bedrifter og nettbutikker(som https://lovebuddy.no/) støtter grønn energi ved å bruke grønn strøm til nettsidene sine, eks. womanizer.

Øk verdien av huset ditt

Hvis du er åpen for muligheten til å flytte til et nytt hus i fremtiden, vil du kunne selge din nåværende eiendom til en økt verdi ved å utstyre den med solcellepaneler. Det er et attraktivt potensial for kjøpere hvis et mulig hjem kommer med svært små eller ingen strømregninger, så du vil også gi en enorm avkastning på investeringen din på denne måten.

Tips til et bærekraftig hverdagsliv

Tips til et bærekraftig hverdagsliv

Vi hører hele tiden om global oppvarming og at alle verdenshavene blir varmere. I Norge merker vi dette i form av blant annet høyere temperaturer og sterkere og hyppigere stormer. Eksperter over hele verden sier det haster med en grønn omstilling, og det er derfor viktig at vi, til tross for våre travle liv, husker å tenke på hvordan vi kan beskytte miljøet best mulig.

Det er utrolig mange små ting man kan gjøre for å få en bærekraftig hverdag. De fleste av oss er allerede gode til å resirkulere, og vi unngår helt for mye emballasje når vi er ute og handler. Plastikkposene brukes igjen og igjen, og i dag kjøper vi for det meste en el-bil når vi skal ha ny bil. Det er selvfølgelig bra at vi faser ut bensin- og dieselbilene, men omstillingen til elbiler faktisk går for langsomt

Vi har uten tvil blitt bedre til å tenke på miljøet, og de fleste av oss har allerede faste innarbeidede rutiner for avfall, resirkulering og begrensing av bruk-og-kast-kulturen. Det er jo veldig fint, men det er også mange andre små ting vi kan ha in mente for å hjelpe miljøet så mye som mulig. Nedenfor kan du lese om to enkle råd du kan ta med deg på veien mot en mer bærekraftig hverdag.  

En bærekraftig og miljøvennlig hobby 

Hvert år er det en ny hobby som florerer i norske medier, og mange nordmenn blir inspirert til å prøve dem. I fjor var det golf, og i år er casinoer på nettet blant de mest populære hobbyene. Det kan være en kostbar affære for både lommeboken og miljøet hvis man skal investere i nytt utstyr til en ny hobby hvert eneste år. Derfor kan det være en fordel å finne en hobby man både kan hygge seg med i mange år, og som heller ikke krever at du hele tiden skal kjøpe nytt utstyr. Du kan spare miljøet på de fleste hobbyer hvis du bare er kreativ. Hvis du for eksempel elsker å spille online casino, kan du velge å spille på en brukt datamaskin i stedet for å kjøpe en ny datamaskin hver gang en ny utgave kommer ut. Hvis du foretrekker å spille på mobilcasino, behøver du heller ikke å skifte til den nyeste modellen hvert år. De «gamle» telefonene er uansett gode nok til å klare de aller fleste mobilcasinoene – inklusiv de aller nyeste. 

Invester i solceller

Vi ønsker alle besparelser i energibudsjettet vårt – og hvis vi kan få det samtidig som vi gir miljøet en hånd, så er det selvfølgelig perfekt. Solceller, solvarmesystemer og andre fornybare energikilder er derfor populære valg i dagens Norge. Solceller og solvarmesystemer er en effektiv og miljøvennlig måte å utnytte solens stråler og solens energi.

Kjøp kvalitetsklær

De fleste miljøbevisste nordmenn tar avstand fra bruk-og-kast-kulturen som har preget den vestlige verden i mange år. Nå handler det om å kjøpe klær man kan ha i mange år, slik at man ikke hele tiden skal investere i nye klær man ikke trenger. Hvis man skal kjøpe klær som skal vare, så er det selvfølgelig viktig at man investerer i kvalitetsklær. Det koster kanskje litt ekstra, men til gjengjeld behøver du ikke å erstatte plagget med det første.