Velg en side

For nordmenn flest er ikke solenergi noe man tenker på. Med flere regndager og vinter halve året er det mer naturlig å gå for andre energikilder. Vannkraft er derimot godt utviklet system for produksjon av elektrisk strøm. Neon mener likevel at man bør utvikle solenergi i større grad, også i Norge. En av grunnene til det er at det er så enorme mengder solenergi som treffer atmosfæren til en hver tid. I tillegg mener man at det å utnytte solenergi kan være med på å avlaste de andre energiressursene. Men hvordan kan man lære mer om solenergi og dens potensiale. Selv om det kanskje ikke er et marked for solenergi på kommersielt nivå, kan mange små private solkraftverk utnyttes av enkelte.

Norsk Solenergiforening

På denne nettsiden kan man lese om solenergi i Norge. Foreningen ønsker å opplyse(!) og spre informasjon om den frie energikilden, slik at man kan utnytte mer av den gjennom forskning og utdanning. De jobber for å fremme bruken av solenergien i Norge, gjennom å arbeide lokalt og internasjonalt. Nettsiden hjelper privatpersoner å komme i gang med solceller, og viser til hvordan man kan finansiere oppstart.

Finnsolenergi

Dette er et bransjeregister som opplyser om hvem som kan levere varer og tjenester knyttet til solenergi. Da kan man finne akkurat den leverandøren man vil for å sette opp solpanel på hytta eller kjøre i gang med solceller på arbeidsplassen. Man finner fort ut at det er nokså mange aktører på markedet, som egentlig bare venter på å bli oppdaget.

Enova

Man kommer ikke utenom Enova når man skal lære om solenergi. Ikke bare om selve teknologien, men også hvordan man kan komme i gang. Enova er et organ som i særstilling jobber for å kutte utslipp og skape nye energiløsninger for nordmenn som er vant med å få varmet opp huset med vannkraft.

På siden finner man løsninger både for private og bedrifter. Siden forholder seg ikke kun til solenergi, men de er åpne for løsninger som kan redusere klimautslippene. Solenergi er i så måte en av de reneste formene for energi.

Otovo

Dette er en side for dem som har bestemt seg for å starte opp med solenergi. Otovo er et ungt energiselskap som spesialiserer seg på grønn energi. Som kunde kan man få solpanel på taket ved hjelp av gunstige lån.

Det finnes også en del internasjonale sider man kan lære om hvordan solenergi fungerer og hvordan man kan installere solceller.

German Solar Association

denne siden vil man kunne lese om den tyske solenergiproduksjonen. Tyskland er i så måte et foregangsland når det gjelder utvikling og implementering av solenergi i næringslivet og private hjem. Det er også viktig for et så stort land å utnytte de ulike energikildene. Solenergi er i så måte en flott ressurs for det tyske markedet.

PV magazine

Dette er en nettside for alle som vil lære om solenergi. PV står for photovoltaic, på norsk fotovoltaisk. Den fotovoltaiske effekten er læren om hvordan det skapes spenning i et metall når det utsettes for lys. PV-teknologi brukes i solceller, i motsetning til solfangere som omdanner en væske (for eksempel vann) til å skape varme.

For lesere kan siden være nyttig når man vil forstå hvordan solenergi kan gi strøm til å varme (og kjøle ned) hus, styre enheter og lage lys.

Vi trenger elektrisk strøm for å bruke internett, og solenergi er den ultimate formen for energi til dette formålet. Derfor er det bra at mange ønsker å etablere seg og spre kunnskap rundt feltet. Det vil i fremtiden være mer fokus på fornybare energikilder.