Velg en side

Som er stormakt innen energiutvinning, bør Norge ha mange fordeler og erfaringer de kan dele med andre. Solenergi er ikke først og fremst det det satses på i landet, men det er ingen grunn for at ikke andre land skal ta det i bruk. Land som Kina, USA, de fleste landene i Afrika og Sør-Amerika, Spania og Frankrike kan bygge ut mye mer solkraftverk enn de til nå har gjort.

Vi var pionerer på havbunnen der vi boret etter olje langt under havflaten. Vi har utviklet en teknologi kun basert på de utrolige forekomstene av olje. Vi har utviklet metoder til å gjenbruke energi og sende CO2 tilbake under jorda.

Økende behov for kraft

Men selv om energiproduksjonen verden over er enorm, er behovet stadig økende. Derfor er det en selvfølge at fornybare ressurser tas i bruk framfor andre energikilder.

Det har lenge vært kjent at fossile energikilder gir fra seg drivhusgasser som får den oppadgående solvarmen til å bli sendt tilbake ned på jordoverflaten. Balansen mellom hva som er et riktig nivå av drivhusgasser er komplisert og ikke noe mennesker prøve å kontrollere. Det er så mange variabler som virker inn at det er nesten umulig å avgjøre utfallet. Den påvirkningen vi mennesker gjør på klimaet nå, fører til at temperaturene øker, men uten drivhusgasser ville det vært mye kaldere på planeten, fordi varmetapet ville skje ved jordoverflaten. I denne perioden skjer varmetapet langt oppe i atmosfæren der temperaturen ligger stabilt langt under frysepunktet.

Men jo mer drivhusgasser i atmosfæren, jo lenger opp går varmetapet, og desto varmere blir det ved overflaten.

Så det er ingen tvil om at vi beveger oss på en knivsegg. Vi bør være varsomme og tenke gjennom hvilke konsekvenser vår aktivitet kan få.

En måte å redusere utslippene av drivhusgasser er å ikke forbruke fossilt brennstoff. Å utelukke det helt, er nok ikke en mulighet, men de store utslippene fra olje, kull og gassproduksjon bør reduseres til det minimale.

En måte er å ta bruk solenergien i seg selv. Den er en enorm ressurs for oppvarming og lys verden over, men den er uten tvil mer potent i enkelt land enn andre. Landene rundt ekvator har en større forutsetning for å ta i bruk solenergi enn andre land. Her har de sola jevnt fordelt ut over året, med over 300 soldager i året.

Soltårn

Soltårn er en teknikk som bruker speil til å samle stråler fra sola i fokalpunkt slik at det oppstår enorm varme. Man kan velge hvordan man vil ta ut varmen som damp eller oppvarmet vann i rør.

Spania

I Spania fikk de det første solkraftverket allerede i 2007, kalt PS10, og i 2013 var PS20 også i virksomhet, og produserer nok til å forsyne flere byer med elektrisitet hvert år. Det brukes en rekke teknikker i solkraftverkene, men formålet er å sentrere strålene slik at det oppstår høy varme. Man kan bruke alt fra soltårn med hundrevis av gigantiske speil på over 100 kvadratmeter, paraboler eller trau.

Store kostnader

Investeringskostnadene er store, men over tid vil det også være lønnsomt. Det er også en stor grunn til at fornybar energi bør tas i bruk i større grad enn nå. Den ødeleggende oljeproduksjonen må fases stille og rolig ut, noe man regner de også har tatt høyde for slik at investeringene går ned, og driften endres i takt med forventningene. Men ved å endre fokus, kan nye arbeidsplasser bli skapt, slik at folk også i framtiden har en arbeidsplass å gå til.

Spania og Tyskland har vært i spissen for å utvikle denne industrien, men flere følger etter, og snart vil Kina ha det største anlegget for solkraftverk i verden.