Velg en side

Det krever langsiktig planlegging for å kunne sette i gang med å drive et solkraftverk. For det første er det ikke veldig lønnsomt å drive det i Norge, eller Norden generelt. Noen steder har mye sol, men ikke nok til at det kan sies å være økonomisk forsvarlig. Jo mindre kraftverket er, jo færre reguleringer vil man møte, men skal man skape en bærekraftig energibedrift, bør man satse akkurat riktig.

Noen steg for å komme i gang, kan skisseres som følger:

  1. Finne lokasjon for solpanelanlegget. Det som er viktig er at område bør ha mange soldager, og solen bør være synlig fra alle retninger. Det må ikke være område der fjell eller skog skygger for anlegget. En ørken eller stor slette vil være ideelt for solcelleanlegg, men det bør være tilgang til veier og strømnettet.

 

  1. Tillatelser og klareringer. Det er viktig å informere de lokale myndighetene og finne ut om man har tillatelse til å drive virksomheten i området. Dersom nordmenn skal starte opp drift at solcelleanlegg i andre land, må man rette seg etter de lokale myndighetene, og følge de gitte reglene.

 

  1. Å bygge et stort solpanelanlegg koster mange millioner kroner, og sitter man ikke med en stor formue fra før, bør man tenke seg godt om hvordan man skal få til å finansiere dette. Det finnes i prinsippet tre metoder å skaffe midler på, og den første har vi nevnt ovenfor. I tillegg finnes det mange finansielle institusjoner som er villig til å låne bort penger, Dersom man legger fram en god søknad og en strategisk framstilling. Den tredje måten er å få statlig støtte og subsidier. Det å starte opp en slik bedrift vil fremstå veldig positiv, spesielt fordi det er et prosjekt som bidrar til å sysselsette folk og hjelpe til med miljøproblemer.

 

  1. Vurdere markedet. Dette er en nøkkelfaktor til suksess. Dersom det ikke finnes et marked for å selge solenergi, har det ingenting for seg, og hele prosjektet kan være en feilvurdering. I et land som Norge der man får over 95% av elektrisitet fra vannkraft, kan solenergi få en trang start. I land der det er mangel på elektrisitet til oppvarming og til industri, kan derimot forholdene ligge til rette for å starte opp solenergiproduksjon. Man må dermed definere etterspørselen og tilbudet. Deretter må man gjøre en avtale med en oppkjøper av elektrisitetsproduksjonen.

 

  1. Skaff nettverk og de beste medarbeiderne. Med et utviklet nettverk blir det enklere å finne de lokale entreprenørene, de gode samarbeidspartnerne og viktige støttespillerne. Det kan synes unødvendig, men i det lange løp vil man dra nytte av å kjenne til folk og knytte kontakter.

 

  1. Kontinuerlig vedlikehold. Det er viktig å ha fokus på vedlikeholdet, som på fagspråket kalles RCM. Det betyr i bunn og grunn vedlikeholdsstrategi. Selve anlegget bør ha få vedlikeholdskostnader, men dersom noe går i stykker, bør man ha forutsett hvordan man håndterer det. Ved å ha en strategi, vil man minimere kostnadene ved vedlikeholdet, blant annet fordi nedetiden vil reduseres ved å ha en instruks ved feil og mangler.

 

Det er absolutt mulig å starte opp med solenergi dersom man har vurdert disse forutsetningene. Det å starte med solenergi er noe som allerede er i full gang verden over, men det er ikke for sent å starte opp. Det kan dessuten vise seg at de beste metodene enda ikke er tatt i bruk eller funnet opp, og da kan man bli ledende innenfor produksjon av solenergi, dersom man er innovativ og kreativ. Fremtidens energikilder er fornybare og solenergi er i så måte en av de viktigste av dem.