Velg en side

Det totale forbruket av fossile energikilder på kloden er 550 EJ (exajoule), noe som på bedre norsk kan forklares med 24 millioner tonn oljeekvivalent. For å sette det i perspektiv, kan vi si at en gjennomsnittlig husstand (3-4 personer) bruker mellom 20-25000 kWh pr år. Dette tilsvarer ca. 2 toe. Dette vil igjen gi varme til 12 milliarder husstander av norsk standard, og vi ser fort at dette er et regnestykke som er langt over det som er forsvarlig.

Derfor må man tenke nytt, slik at man kan utnytte energikilder som er fullstendig fornybare og som ikke bidrar negativt til globale miljøproblemer.

Forskjellige energikilder

Det finnes en rekke energikilder man kan benytte seg av, slik som vannkraft, vindkraft, bølger og solenergi.

Solenergien kan utnyttes på mange måter, men i alt for liten grad. Man regner med at man får omtrent 200 GW energi fra solen.

Mest vanlig er det å varme opp hus, bygninger og vann passivt ved å la solvarmen virke på elementene. Det kan gjøres aktivt i en solfanger som transporterer varmen rundt i huset.

Man kan lage elektrisitet ved å bruke solcellepanel laget av silisiumplater.

Men man kan også tenke seg andre måter.

Det brukes enorme mengder energi i industrien og såkalte varmekraftstasjoner kan derfor brukes ved å utnytte solenergien som det florerer av. I disse solkraftverkene vil man konsentrere solstrålen (fokalpunktet) med parabollignende speil, slik at man oppnår høy temperatur. Ved hjelp av termiske prosesser omdannes varmen til elektrisitet når varmen omdannes til gass.

Soltårn er en annen genial måte å bruke speil til å fokusere solstråler. Her blir temperaturene ekstremt høye og det blir lettere å omforme. Solstrålene samlet i toppen av tårnet i en kollektor, og kan deretter omdannes til elektrisk strøm.

Todelt problem

Problemet for Norge sin del er todelt. For det første har Norge enorme vannressurser, noe som gjør det tungvint og kostbart å bygge ut et helt nytt system. Vannkraften står for nesten 97% av all kraftproduksjon på fastlands-Norge, og vi produserer vannkraft for mer enn behovet. Vannkraften er så å si fornybar, men det finnes negative konsekvenser også av vannkraftproduksjon. Det største problemet med vannkraft er av man demmer opp og legger elver i rør. Dette endrer de lokale forholdene og konsekvensene for dyr og natur er uante.

Et annet problem med solenergi i Norge, er at det ikke er god nok tilgang når vi trenger den som mest. Når vinteren kommer, er jorda vendt slik at sola kun står på himmelen noen få timer hver dag. Dersom det er overskyet eller snø, vil tapet være enormt fra atmosfære, skyer, støv, snø også videre.

Gradvis utbygging av solenergi

Det mest naturlige for Norge vil være en gradvis utbygging, slik at man kan utnytte solenergien når den er på sitt aller beste. Småskalaanlegg til privat bruk kan alltid forsvares, som en del av et prosjekt eller ønske om å leve uten bruk av fossile energiressurser.

Norge har også et enormt ansvar når det kommer til å begrense den globale oppvarmingen som følge av utvinning av fossile brennstoff som olje, kull og gass. Det har vært med på å bygge opp nasjonen med velstand, men konsekvensene av utbygging, boring og utvinning er langt fra ubetydelige. Med vårt forbruk, vil vi måtte ha hatt mange jordkloder. Så en av verstingene er altså oss selv. Mange nasjoner får allerede betale for vår produksjon og utnyttelse, og derfor har vi et ansvar for å gå i bresjen for å endre utviklingen til det bedre.

Alle som vil og kan bør starte med seg selv og ta tak. Solenergi er tilgjengelig, om ikke alltid like potent, så er den en del av vårt daglige virke. Kanskje bortsett fra for bergensere.