Velg en side

Ved å tenke smart og kombinere flere teknologier, vil man kunne nå langt i å nå målene om reduserte utslipp av drivhusgasser og øke den globale oppvarmingen. Grunnen til at det er viktig å stagge utviklingen, er at overforbruket river ned mangfoldet og gir uante konsekvenser på hva som vil skje. Men noen tenker lengre enn andre.

Bil med solceller

Oppfinnerne av en bil med litiumbatteri og solcellepaneler sier at bilen kan gi inntil 30 kilometer ekstra ved hjelp av solcellepanelet som er montert i karosseriet. Med 330 celler som produserer opptil 3,65 Watt hver, er potensialet veldig bra. Bilen som kalles Sion Extender fra Sono Motors, kan også levere strøm tilbake til nettet dersom dette er ønskelig, eller lade opp andre duppeditter. Ideen er ikke ny, men er en genial og nødvendig utvikling i et samfunn som higer etter mer energi.

Og biler med solceller passer perfekt i byer og tettsteder der forflyttingen ikke skjer over lange strekninger og heller ikke medfører stor fart. Tenk bare på hvor mye man kan spare av utslipp og penger på en slik bil. 30 kilometer er kanskje distansen mange kjører uansett, derfor vil det over tid gå mot et nullutslippsprosjekt.

Men det er vanskelig å få folk til å forstå alvoret. Får ikke produsentene nok interesserte, vil det ikke bli noe av prosjektet. Derfor er det viktig at også andre ser potensialet i denne formen for biltransport. Tiden er inne for at flere folk tar til fornuft, og går over til mer bærekraftige løsninger. Det er ingen som har behov for store utslippsmonstre når de er ute for å handle i butikken eller hente barna i barnehagen.

Design

Det kan likevel synes som at design har mer å si enn om kjøretøyet er miljøvennlig. Såpass fine har man blitt på det, og derfor er det viktig å designe flotte kjøretøy dersom man skal få solgt bilene. Det er naturlig at også produsenter som Tesla og Toyota har kastet seg inn i konkurransen. Mye av finansieringen på slike prosjekt har i de siste årene forgått med såkalt ”crowdfunding”, og dermed klart å øke både oppmerksomheten og interessent for bilen.

Kina

Land som Kina har også kastet seg inn i det ukjente markedet, men mange føringer i media og i befolkningen ellers, viser at flere er interessert i å skape miljøvennlige løsninger på allerede etablerte transportmønster. Og biler passer utmerket til utnytting av solenergien, fordi den har en stor overflate som vender oppover. En sykkel ville ha større problem med å få til gode løsninger for solenergi. Dermed bør også produsenter av lastebiler og tog ha denne interessen, på grunn av de store overflatene. Det er nokså enkelt å utstyre overflater med solceller.

Skeptikere

Skeptikere er det likevel nok av, og de mener utviklingen av solceller går for tregt og at det er for dyrt å investere i en bil som utnytter de fornybare energikildene. For en e-Golf vil det ta opptil 3 år før investeringen er spart inn, og man kan kjøre utslippsfritt. Det er fordi det forurenser å produsere batteriet.

Det ikke skeptikerne ser, er at alle monner drar, alle ting som kan få det totale utslippet ned, vil bidra til å skape en usikker fremtid. Og en usikker fremtid er verken trygg eller rimelig. Man kjenner halveringstiden på de forskjellige drivhusgassene, og det betyr at det hele tiden forsvinner mengder av disse gassene. Da er det lurt at vi jobber i samme retning for en verden med solenergi og bærekraftige løsninger.