Velg en side

Energi og masse er en og samme ting, bare i ulike former. Ingen av dem forsvinner, de bare omdannes. Noen måter å utvinne denne energien på er verken bra for oss mennesker eller omgivelsene rundt oss.

Kunne man ha lagret all den strålingen fra sola som treffer jorda i form av solenergi, ville vi kunne ha oppfylt behovet hele befolkningen trenger på ett år, innen 40 minutter. Denne formen for fornybar energi, har vi takket være sola som er vår nærmeste stjerne. Sentralt i solsystemet, men langt ute i en arm i galaksen, svirrer sola rundt og omdanner energi til solstråler i dens eget indre i et inferno av helium og hydrogen.

Vi mennesker prøver å utnytte de ressursene vi har på den beste mulige måten, men det er vanskelig og kostbart å implementere nye systemer. Olje og kull er noen av de største pådriverne av drivhuseffekten, noe som igjen fører til store klimatiske og geologiske endringer på planeten. I verstefall er ikke miljøet levelig for mennesker om noen år, dersom utviklingen fortsetter. Vi ser allerede store endringer i dyrebestandene, og det naturlige miljøet tar stadig mer skade av den menneskelige aktiviteten.

Vi bruker allerede solenergi

Solenergi er i så måte en energiform som for oss på planeten Tellus er helt fornybar og ikke forurensende på noe vis. Vi bruker mye av den allerede, ved at vi varmer opp hus og hjem på en passiv måte, vi lar bare solvarmen gjøre jobben sin. Ofte blir selve byggeprosessen avgjørende for hvor godt et hus tar nytte av solvarmen.

Solfanger

Vi kan også utnytte energien på en mer aktiv måte, i en såkalt solfanger. En solfanger trenger et system for å distribuere varmen rundt i huset ved hjelp av en væske eller gass. Vi kan også utnytte slik energi til å kjøle ned ting. Vi kan også kombinere de to mulighetene, slik at man kan redusere bruken av fossile brennstoff til oppvarming.

Passivhus

Ved å bygge såkalte passiv-hus vil man gjennom hele husets levetid, fra uttak av materialer, bruk, og senere rivning, bruke mindre energi enn hva standard hus satt opp de siste 30 årene bruker.

Disse passivhusene utnytter solenergien til det fulle. Ikke bare fordi de kan fange solvarme godt, men også fordi de kan gjenvinne varmetap, har god isolasjon og er bygget for å gi ekstra fordeler for lavt energiforbruk.

Sol til elektrisitet

Det er også mulig å gjøre om solvarme til elektrisitet gjennom den fotoelektriske effekten, briljant fremstilt av Albert Einstein i 1921, da han fikk Nobelprisen i fysikk. Det er denne effekten man kan utnytte ved å lage solceller som omdanner solenergi til elektrisitet ved hjelp av en elektrisk krets festet til apparatet. I småskala format er dette ideelt, da man kan drive de fleste apparater i husholdningen med denne elektrisiteten, men det er flere kommersielle begrensninger knyttet til solceller. Likevel bør man ikke tenke fullt så mye på kortsiktig gevinst og heller ha fokus på langsiktige mål.

Solenergi i Tyskland og andre land

Tyskland er et foregangslang når det gjelder utnytting av solenergi, og har bygget nærmere 40 000 bygninger som er ideelle i denne forstand. På noen få år har også land som Sverige, Østerrike og Danmark også gode resultater. Norge følger også med i timen, og det gis subsidier til dem som vil bygge passiv-hus eller bygge om slik at de kan ta i bruk teknologien. Enova er et statlig finansiert organ som hjelper privatperson med å komme i gang. Det å få på plass implementeringen av nye systemer kan være kostbart for enkeltpersoner og små bedrifter, og derfor er det mange som vegrer seg for å omstille seg. Det burde derfor vært mer veiledning og tilrettelegging for å få folk til å gå over til solenergi.