Velg en side

Sola er for oss vanlige døde en utømmelig kilde for energi, gjennom sollyset det sender ut med lysets hastighet til alle hjørner av solsystemet og ut i det uendelige universet. Og vi vet å gjøre nytte av denne energien, som kommer til oss i form av varme, lys og som vi kan omdanne til energi.

Ikke bare vi mennesker er avhengige av denne energien, for stort sett alle prosesser i naturen trenger den. Den setter i gang fotosyntesen som gjør at plantelivet eksisterer, skaper temperaturforskjeller og driver vinden og havet.

Vi mennesker kan bruke såkalte solceller eller solfangere til å varme oss hus, vann og drive enkelte husholdningsmaskiner som man trenger i hverdagen. Så lenge fusjonen i solas kjerne fortsetter å frigjøre energi fra sammensmeltingen av hydrogen og helium-atomer, vil solenergi være en fornybar energikilde. Det er ingen tegn på at sola skal slutte å gjøre dette på uoverskuelig framtid.

Det skilles mellom solfangere som skaper varme til hus og hjem, og solceller som omformer den til elektrisk energi.

Fordeler og ulemper med solenergi

Det er både fordeler og ulemper med å utnytte solens energifrigjørelse. Det har til nå vært vanlig å utnytte potensialet på en passiv måte, men flere og flere bygg og anlegg bygges nå med tanke på å være energinøytrale, og i visse tilfeller også ha et overskudd av energi i hele levetiden. Derfor kan man si at en ulempe er at man må oppgradere eller omstille seg til dette. Det er samtidig med på å drive teknologien fremover og skaper arbeidsplasser til folk.

Fordelene ved solenergi kan skisseres slik:

Fornybar energi er også miljøvennlig
Solenergien regnes som en evigvarende energiressurs, og derfor vil det ikke være noe utslipp av drivhusgasser av denne formen for energiuttak.

Lite vedlikehold
Det er ingen komplekse konstruksjoner som kreves for å bygge solceller eller fangere, og vedlikeholdet er i tillegg enkelt og billig. Solceller og fangere kan monteres over alt, uten at det skjemmer fasadene nevneverdig. Solceller kan ligge i taksteinen, veggene, vinduer og så videre.

Enormt potensiale
Dekket man 1% av alle ørkener i verden med solceller, ville det være nok energi for alle mennesker. Solceller kan enkelt benyttes der ny infrastruktur settes opp, eller der utviklingen ikke har kommet like langt som andre steder. Landene rundt ekvator der det er flest soldager, har størst utbytte av denne typen teknologi. Men også andre steder skinner solen, og all solenergi kan man benytte seg av.

Ulemper og utfordringer:

Produksjon av solcellepanelene
For å lage solcellepanel må man utvinne silisium som er et grunnstoff som er særdeles effektiv til å lede strøm. Silisium er en halvleder, og i den synker motstanden når temperaturen øker. Derfor passer det perfekt til å lede solenergien. Men utvinningen av silisiumet er et arbeid som både er forurensende og krever store ressurser.

Minimal effekt
Med dagens teknologi har et solcellepanel kun 15% virkningsgrad. Det vil si at det slipper unna mer energi eller panelet klarer å omdanne. Dette er mer en utfordring enn en ulempe, fordi det gjøres stadig framsteg på denne siden, noe nanoteknologien er med på.

Kostnadsineffektivt
For tiden regnes det som lite effektivt å utvinne energi fra sola gjennom solceller. Men forskning og stadig utvikling vil finne veier redusere kostnadene på. Tenker man litt langsiktig vil de kommende generasjonene både kunne profittere på at vi omstiller oss nå, og i det hele tatt at et grunnlag for et videre liv på jorden.

Bærekraftig liv i Solsystemet

Jorda ligger perfekt plassert for et bærekraftig liv i Solsystemet, og derfor har man en plikt til å etterstrebe og utvikle nye former for omdanning av energi som alle er avhengige av, enten det er til å varme opp huset, drive et kjøretøy, eller ha muligheten til å fortsette å utvikle oss i takt med tiden.