Velg en side

Måter å fange og lagre energi på, blir stadig mer utbredt verden over, i den stadige jakten på den ultimate energikilden. Som kjent kan man ikke lagre store mengder energi, uten at det vil bli et stort energitap ved uttak av den. Men så vidt vi vet så forsvinner ikke energi, den tar bare andre former når man bruker den. Dermed er energifatet i realiteten utømmelig.

I fjor ble det installeres mer solenergi enn noensinne, hele 75 GW på verdensbasis. Halvparten av dette var det Kina som stod for. Potensialet er enormt mye mer, når man tenker på at 1% dekket ørkenland med solceller, vil holde til å dekke alle menneskenes behov for ett år. Men det er ikke nødvendigvis smart å drive solenergiproduksjon i Norge. Likevel kan Norge bidra i produksjon av energi fra solstråler ved å drive forskning og utvikling av teknologi. Samtidig har Norge store forekomster av silisium og lang tradisjon for å utvinne dette grunnstoffet som i prinsippet finnes overalt i jordskorpen. Produksjonen av solenergi tar seg stadig opp, og norske bedrifter vil gjerne være med på utviklingen.

Solenergibedriftene og den spede starten

I 1996 startet noen framtidsrettede og innovative karer selskapet Fornybar Energi AS, senere kalt REC, i en mindre fusjon mellom selskaper. De så det kommende behovet for silisium til produksjon av solcellepanel som en mulig gullgruve, noe som skulle vise seg rett. REC begynte med produksjon av solcelle og wafere men la ned driften i 2012 og skipet ut produksjonen til USA og Singapore.

Scatec Solar

Med sin ekspertise og lange erfaring kunne de norske bedriftslederne i Scatec Solar i 2001, starte opp produksjon, drifting og vedlikehold av en rekke anlegg rundt om i verden. Europa, Sør-Amerika og Afrika er kontinenter som allerede bruker det norske solenergi-selskapet sine tjenester. Selskapet har anlegg som produserer over 800 GWh hvert år. Selskapet er børsnotert og har fire kjernemål de jobber mot, forutsigbarhet, resultater, skape endringer og samarbeid. Dette bidraget for å redusere global oppvarming er betydelig, selv om det fortsatt er en lang vei å gå.

Dagens situasjon

Fra den spede starten til i dag har det skjedd en formidabel utvikling, og mange nye selskaper har blitt opprettet. Både når det gjelder solenergi-produksjon i utlandet, men også mindre bedrifter som er rettet mot privatmarkedet i Norge. For det er ingen tvil om at det er mye å spare på å bygge miljøvennlig og bruke teknikker for å fange solenergi både passivt, og andre metoder som skaper elektrisk strøm. Til og med oljeselskapene har sett at fokuset har skiftet og begynner å tenke på en omstilling som vil komme. I den årlige Zerokonferansen foreslår konferansenes initiativtaker å overføre over 200 milliarder oljekroner til forskning og utvikling på fornybare energikilder. Selv om det betyr en nedskriving av det norske eventyret, men bedyrer at det uansett vil være en trygg investering på lang sikt.

Norge har lang vei å gå når det gjelder egne utslipp, og derfor kan satsningen på fornybar energi gi en oppblomstring av arbeidsplasser og muligheter mange ikke har sett slutten av.

I de kommende årene vet vi mer om hvordan denne utviklingen går, og om man klarer å overføre denne måten å forbruke fornybare energikilder på til andre bransjer, som industri, transport og produksjon.