Velg en side

Solenergi er ren og uforfalsket kraft fra vår livgivende kilde. Hvordan kan vi utnytte dette enestående gratistilbudet som skjenkes oss allerede fra fødselen, på et mest effektivt vis? Det er ennå ikke mulig i vårt relativt solfattige land å dekke det fulle behovet for energi herfra, men vi kommer et godt stykke på vei.

Vi kaller solenergi en fornybar energikilde. Solen blir kanskje borte en gang, men ettersom vi da snakker om noen milliarder år fram i tid, er det helt greit å si at den er fornybar. Vannkraft og vindkraft tilhører også denne kategorien.

Hvor du fanger solenergien best

Solstrålene kommer som kjent ovenfra. Solcelleanlegg plasseres derfor på store flater som tak og liknende. Taket bør ha en egnet vinkel slik at det fanger opp mest mulig sol. Taket på huset og garasjen er velegnet. Taket på buret fra billige-hundebur.com og andre små flater passer nok ikke like godt for solceller.

Dessverre er det ikke helårstilgang på sol i landet. Iallfall er den betydelig redusert på vinterstid. Men tilknytning til strømnettet er det imidlertid mulig å spare strøm på sommeren, for å ta det ut om vinteren. Rent praktisk betyr at du selger overskuddsstrømmen til kraftselskapet, og kjøper den tilbake når det ikke produseres like mye. Det fordrer normalt at du er plusskunde hos selskapet.

En solfanger er en annen måte å utnytte solvarmen på. Den er fortrinnsvis for oppvarming av vann. Anlegget kan monteres på takk eller vegg. Derfra videreføres det oppvarmede vannet til internt bruk.

Støtte til solenergi

Det er selvfølgelig allerede en økonomisk intensiv til å ta i bruk solenergi ved at du får lavere strømregninger. Du blir jo faktisk din egen strømprodusent. 

I tillegg har Enova støtteordninger for deg som vil skaffe deg anlegg for å ta i bruk solstråler til oppvarming og opplysning av hjemmet. Det kan bety 28 750 i rene kroner dersom du setter opp solcellepanel, eller 15 000 kroner til solfanger.

Det beste er å benytte anledningen når det er andre jobber du skal ha utført i forbindelse med taket, for eksempel etterisolering. Da har du stillaser og utstyr allerede på plass, og kan utføre de nødvendige arbeidene for produksjon av solenergi samtidig.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har et flatt tak fra tidligere, må det løftes opp i skarp posisjon for bedre å fange solstrålene. Til det må du søke om bruksendring.

Lykke til med en solrik og energivennlig sommer.