Velg en side

Solenergi begynner å bli en kraftkilde som stadig blir tatt mer i bruk, og i det siste har det kommet nye og kreative løsninger på hvordan en kan sette opp solcelleparker. Et navn som du kommer til å høre mye om fremover er selskapet Ocean Sun, som satser på flytende solceller. De mener at flytende solceller kommer til å bli større enn oljefondet, og på verdensbasis mener Verdensbanken at det kommer til å ha en estimert verdi på 10.000 milliarder kroner.

PHOTO,Thomas Owen, CC BY-4.0

Allerede i bruk

Solceller er noe som allerede er tatt i bruk, både på hustak og i de store solcelleparkene som forsyner større områder. Flytende sol er derimot solceller som ligger ute på vannet og ligner på store oppdrettsanlegg for fisk. De største installasjonene som har blitt gjort av flytende solceller har vært i Kina, India og Sørøst-Asia der markedet ser ut som om det kommer til å ta av. Dette er områder som fra før av nesten ikke bruker fornybare energikilder. 

Har blitt brukt i mange år

Selv om solsceller for fullt begynner å slå rot i Asia har dette vært noe som har forsynt andre deler av verden i mange år. I Las Vegas er det meste av byen forsynt av solceller, mens vi finner borettslag forskjellige steder som kun er forsynt av sin egen solenergi. I Norge har det kommet takstein som du kan kjøpe til taket istedenfor de store skjemmende solcellene. Disse kan drive det elektriske i huset ditt, så lenge det ikke er snø på dem. Slik kan du gjøre dine daglige gjøremål som å lage mat, jobbe hjemmefra, lade telefonen slik at du er klar for ditt neste spill med bingo på Bingo nettcasino eller se på TV. Solcellepaneler er fremtiden, er en fornybar energikilde og er viktig for mange land.

Hvem er flytende sol for?

Flytende solceller egner seg godt i de områdene som ikke har nok landareal til å bygge solcelleparker på, og som ikke kan skaffe seg områder å bygge dette på. Denne typen solceller skal ligge i beskyttet vann som for eksempel et havnebasseng, lukkede farvann og innsjøer. Med å legge solcellene på vannet kan en også bruke vannenergi når ikke solen ikke skinner, slik at en kan utnytte de fornybare ressursene som en har mest mulig.

Testes ut

Hittil er det mange som holder på å bli testet ut, blant annet i norske farvann i Nordsjøen med 15 meters bølger for å se hvor robust solcellene må bygges. De blir også testet i tyfonherjede områder i Asia. I en tid der det er mye fokus på miljøet, er det viktig at selskaper kommer opp med slike innovative ideer som vi alle kan bruke, og som er allsidige for det samfunnet de skal bygges i. Bygger vi flytende solceller i land med mye produksjon av kullenergi vil dette hjelpe miljøet betraktelig. Det vil også være med på å gjøre at slike land blir mer interessert i fornybare energikilder, og alle godene som kommer med det.