Velg en side
Masdar – en by i solen

Masdar – en by i solen

Masdar er et by-prosjekt i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. Masdar er planlagt med et sterkt fokus på bærekraftig utvikling med bruk av fornybar energi slik som solcellepaneler og bygninger som er i energibalanse. Byggingen av byen startet i 2006. Den var planlagt å stå ferdig i 2016, men som følge av finanskrisen har ferdigstillingen blitt skjøvet ut i tid foreløpig til 2030. Byen er planlagt for om lag 50 000 og inkluderer et universitet. I tillegg kommer en rekke virksomheter og forskningssentra med hovedvekt på bærekraftig utvikling.

Energibehovet til Masdar skal dekkes av et solkraftverk som dekker 22 hektar og har 87 777 sammenkoblede solcelle paneler. I tillegg har de fleste bygninger planlagt med solcellepaneler og solfangere på takene, en plan som delvis ble forlatt ikke minst på grunn av problemer med sand forurensning. Et sentralt anlegg viste seg mye lettere å drive i praksis. Den opprinnelige planen var at byen skulle ha sitt eget strømnett og være fullstendig karbon nøytral. Dette har man vært nødt til å renonsere noe på. Solkraftverken inngår i dag som en del av et mer generelt strømnett. Også det sentrale solkraftverket opplever problemer med sandstormen. Sanden reduseres effekten betydelig både ved at luften blir forurenset og slipper gjennom mindre sollys og fordi sanden legger seg på solpanelene og dermed reduseres effekten. Rengjøring av solpanel er derfor en ekstra kostnad

I tillegg satser Masdar på solvarme kraft verk, Shams-1, oppkalt etter en gammel solgud. Ved å konvertere konsentrert sollys til varme, fordamper man vann som så driver gassturbiner som produserer strøm.

I tillegg til effektiv bruk av solenergi er mye gjort for å redusere energiforbruket. Alle bygninger tar sikte på optimal utnytting av passiv solvarme. Det vil si at byggematerialene gir optimal isolasjon og at plassering av vinduer prøver å sikre maksimal til gang på lys med minimal oppvarming.

Det finnes ikke lysbrytere eller vanlige tappekraner i byen. Så vel lys som bruk av vann kontrolleres av bevegelses sensorer. Det er beregnet at dette kan redusere forbruket med om lag 50 %. Det samlede energiforbruket vises til en hver tid. Overvåking av energiforbruk på individuelt plan er kontroversielt. På den ene siden kan det føles som en illegitim overvåking, på den andre siden er det en effektiv måte å redusere energi forbruken og dermed et viktig bidrag til bærekraftig utvikling. Dessuten kan en se den individuelle overvåkningen som ledd i et opplæringsprogram for redusert sløsing med energi. På en måte kan hele prosjektet sees som et kontrollert eksperiment for bruk av solenergi og miljønøytral virksomhet.

Vannet varmes med solenergi, og om lag 80 % av brukt vann blir renset og resirkulert, mens sluttproduktet går til vanning av planter. Opprinnelig hadde man tenkt å avsalte grunnvannet ved hjelp av solenergi, men foreløpig får byen vannet fra hovedstaden. Byen har bare førerløse elektriske biler, og av skyggede gater som blir avkjølt av store vind tårn.

Masdar er I dag Midt Østens største eksportør av fornybar energi og prosjektet er engasjert i solenergi prosjekter over store deler av verden.

Masdar City fikk I 2012 prisen EE Visionary Adward fra The Alliance to Save Energy for sitt bidrag til fremme av bærekraftig energi bruk.

Selv om byen er en demonstrasjon på hvordan solenergi kan brukes i praksis, har prosjektet også blitt møtt med en del kritikk. Noen mener at demonstasjonseffekten er svært begrenset da det er få andre steder i verden som har så stor tilgang på solenergi, andre peker på at forsøket bærer for mye preg av luksuriøse løsninger for den rike del av verden. De mener at det er viktigere å finne løsninger i allerede eksisterende byområder enn å lage gettoer for de rikeste.

Prosjektet er gjennom Clean Tech Fund støttet av Consensus Business, Credit Suisse og Siemens Venture Capital i tillegg til World Wild Fund og Bio Regional.

GoPro med solcelle

GoPro med solcelle

Redd for å gå tom for strøm når du er ute i naturen og filmer, eller har du bare en fetisj for kule dingser som også har et visst formål? For deg som ofte filmer med GoPro, så har det nok skjedd en og annen gang at du har gått tom for strøm mens du er ute på actionfilming. Den enkle, og kanskje mest åpenbare løsningen, er å ta med seg et ekstra GoPro batteri neste gang. For andre igjen blir dette for enkelt, og hva gjør man da? Jo, man går til innkjøp av et solcellepanel som kan lade kameraet mens du bruker det. Sprøtt!

Solcellelader med USB-uttak

De kompakte og sammenleggbare solcelleladerne er ikke unike eller forbehold GoPro-kameraer, men kommer altså med USB- og 12V-uttak slik at de kan lade de fleste mobile dingser. Disse solcellepanelene kommer i mange varianter og størrelser, og følgelig er også prisen varierende, men du får et helt greit panel til tilsvarende pris som et nytt GoPro batteri – altså til rundt 300 kroner. De tar ikke veldig stor plass og kan ofte brettes sammen, slik at det kan puttes i vesken eller sekken. Effekten på de minste variantene ligger på 10W, og som du kanskje skjønner, så er de mest effektive når solen steiker.

Solcelleladerne kan altså være en grei måte å lade et GoPro-kamera på mens det ikke er i bruk. Det finnes ingen konkrete tall på hvor lang tid et slikt panel trenger på å lade opp et kamera, men tilsvarende tester tilsier at det tar mellom 5 til 10 timer å fullade en smarttelefon, alt avhengig av hvor mye sol det er i området under ladetiden. Kanskje kan man feste solcellepanelet til en GoPro stang eller annet optimalt utstyr for å peke det mest mulig mot solen. Strømmen er i alle fall gratis, så du kan ha god samvittighet mens du lader opp batteriene dine.

Alternativt kan panelet festes på ryggen av sekken din, og vips, så merker du ikke mer til det. Da kan du også lade de andre dingsene dine mens du bruker kameraet ditt, slik at du alltid har strøm på mobiltelefonen din. En sikker vinner når man ofte befinner seg i avsidesliggende strøk.

Mye spennende ekstrautstyr til GoPro

Solcellepaneler som lader GoPro-kameraer er ikke det eneste ekstrautstyret som finnes til den populære kameratypen. Man finner alt fra spesialtilpassede seler til hund, til utstyr tilpasset ski, sykkel eller undervannssport. Det første man kjøper seg av ekstrautstyr er for de fleste en enkel GoPro stang, som både kan brukes for å ta mer stabile bilder, eller rett og slett som selfiestang når feriebildene skal knipses. GoPro-brukerne finner stadig nye måter å bruke kameraene på, og følgelig er produsentene ikke vanskelig å be når det kommer til produksjon av nytt utstyr. Fremtiden bringer nok med seg mye spennende også på denne fronten!

Låner ut solceller til næringsbygg

Låner ut solceller til næringsbygg

Setter fart på det grønne skiftet: Fjordkraft sørger for prosjektering, finansiering, montering og drift for å gjøre solceller til allemannseie i bedriftsmarkedet.

– Solenergi er lønnsomt om man gjør det i stor skala, men utbredelsen er foreløpig begrenset. Vi vil fjerne etableringsbarrierene og tilbyr kostnadsfri montering av solceller i bedriftsmarkedet, sier bedriftsdirektør Roger Finnanger i Fjordkraft.

Fjordkrafts løsning, Energy as a Service, innebærer at det tegnes en langsiktig avtale om kjøp av strøm fra anlegget. Kunden får fordelene av grønn kraft og forutsigbare kraftpriser, uten å foreta investeringen selv.

Fjordkraft tar regningen for montering og drift av solcelleanleggene. Foto: Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

Tar del i det grønne skiftet

Fjordkraft har markert seg som en pådriver for bærekraftige løsninger, med tøffe klimakrav og ulike tjenester for lavutslippsamfunnet.

– Som en stor, nasjonal aktør har vi et ansvar for å gjøre det enkelt for bedriftskundene å ta del i det grønne skiftet, sier Finnanger

– Fjordkrafts sol-løsning for privatkunder har blitt svært godt mottatt, men for at solenergi i Norge skal gi et reelt klimabidrag må vi tenke stort og ta en rolle i energiomleggingen i bedriftsmarkedet. Solceller på noen få bygg betyr lite i den store sammenhengen, men ved å tilby solprodusert strøm i stor skala, uten økte kostander eller store investeringer, vil utbyggingen skyte fart, sier Finnanger.

– Sol er en av de viktigste kildene til å dekke fremtidens energibehov, og i et samfunnsøkonomisk perspektiv er det klokt å utnytte mulighetene for lokal kraftproduksjon, sier Finnanger.

Dagens forretningsmodeller begrenser markedet

Sol-bransjen er i dag preget av en rekke små aktører som dekker spesifikke deler av verdikjeden, som salg, prosjektering, montering, drift eller vedlikehold, i tillegg til kraftleverandører som kjøper og forsyner kraft i perioder med over- og underproduksjon av solenergi. De høye investeringskostnadene gjør at flere byggeiere vegrer seg for å investere i solanlegg.

– Markedet begrenses åpenbart av at investeringsprosessen er så kompleks, sier Finnanger.

Fjordkraft benyttere partnere til installasjon og drift av anlegget og står selv for kundedialogen. Kunden forplikter seg til en langsiktig avtale om strømkjøp fra Fjordkraft, både strøm produsert fra kundens tak, og ved behov, strøm fra strømnettet.

Bred satsing

Fjordkrafts satsing vil rette seg mot hele bedriftsmarkedet, med eiendom i privat og offentlig sektor, utviklere og forvaltere som viktige målgrupper. Felles for kundene er at de tilhører bransjer der miljøaspektet blir stadig viktigere.

– I tillegg til å slippe alle utgifter knyttet til etablering og drift, kan sol på taket gi grunnlag for bedre byggklassifisering og sertifisering. Kunden gjør også en synlig innsats for det grønne skiftet. Vi gjør det enkelt å gjøre en forskjell. Det kan ha en verdiøkende effekt i seg selv, sier Finnanger.

Omfanget som gjør at utnyttelse av solenergi må prioriteres

Det totale forbruket av fossile energikilder på kloden er 550 EJ (exajoule), noe som på bedre norsk kan forklares med 24 millioner tonn oljeekvivalent. For å sette det i perspektiv, kan vi si at en gjennomsnittlig husstand (3-4 personer) bruker mellom 20-25000 kWh pr år. Dette tilsvarer ca. 2 toe. Dette vil igjen gi varme til 12 milliarder husstander av norsk standard, og vi ser fort at dette er et regnestykke som er langt over det som er forsvarlig.

Derfor må man tenke nytt, slik at man kan utnytte energikilder som er fullstendig fornybare og som ikke bidrar negativt til globale miljøproblemer.

Forskjellige energikilder

Det finnes en rekke energikilder man kan benytte seg av, slik som vannkraft, vindkraft, bølger og solenergi.

Solenergien kan utnyttes på mange måter, men i alt for liten grad. Man regner med at man får omtrent 200 GW energi fra solen.

Mest vanlig er det å varme opp hus, bygninger og vann passivt ved å la solvarmen virke på elementene. Det kan gjøres aktivt i en solfanger som transporterer varmen rundt i huset.

Man kan lage elektrisitet ved å bruke solcellepanel laget av silisiumplater.

Men man kan også tenke seg andre måter.

Det brukes enorme mengder energi i industrien og såkalte varmekraftstasjoner kan derfor brukes ved å utnytte solenergien som det florerer av. I disse solkraftverkene vil man konsentrere solstrålen (fokalpunktet) med parabollignende speil, slik at man oppnår høy temperatur. Ved hjelp av termiske prosesser omdannes varmen til elektrisitet når varmen omdannes til gass.

Soltårn er en annen genial måte å bruke speil til å fokusere solstråler. Her blir temperaturene ekstremt høye og det blir lettere å omforme. Solstrålene samlet i toppen av tårnet i en kollektor, og kan deretter omdannes til elektrisk strøm.

Todelt problem

Problemet for Norge sin del er todelt. For det første har Norge enorme vannressurser, noe som gjør det tungvint og kostbart å bygge ut et helt nytt system. Vannkraften står for nesten 97% av all kraftproduksjon på fastlands-Norge, og vi produserer vannkraft for mer enn behovet. Vannkraften er så å si fornybar, men det finnes negative konsekvenser også av vannkraftproduksjon. Det største problemet med vannkraft er av man demmer opp og legger elver i rør. Dette endrer de lokale forholdene og konsekvensene for dyr og natur er uante.

Et annet problem med solenergi i Norge, er at det ikke er god nok tilgang når vi trenger den som mest. Når vinteren kommer, er jorda vendt slik at sola kun står på himmelen noen få timer hver dag. Dersom det er overskyet eller snø, vil tapet være enormt fra atmosfære, skyer, støv, snø også videre.

Gradvis utbygging av solenergi

Det mest naturlige for Norge vil være en gradvis utbygging, slik at man kan utnytte solenergien når den er på sitt aller beste. Småskalaanlegg til privat bruk kan alltid forsvares, som en del av et prosjekt eller ønske om å leve uten bruk av fossile energiressurser.

Norge har også et enormt ansvar når det kommer til å begrense den globale oppvarmingen som følge av utvinning av fossile brennstoff som olje, kull og gass. Det har vært med på å bygge opp nasjonen med velstand, men konsekvensene av utbygging, boring og utvinning er langt fra ubetydelige. Med vårt forbruk, vil vi måtte ha hatt mange jordkloder. Så en av verstingene er altså oss selv. Mange nasjoner får allerede betale for vår produksjon og utnyttelse, og derfor har vi et ansvar for å gå i bresjen for å endre utviklingen til det bedre.

Alle som vil og kan bør starte med seg selv og ta tak. Solenergi er tilgjengelig, om ikke alltid like potent, så er den en del av vårt daglige virke. Kanskje bortsett fra for bergensere.

Blir soldrevet kryptomining det neste store?

Blir soldrevet kryptomining det neste store?

Kryptomining er en vanskelig og kostbar aktivitet. Minerne må betale for å bygge rigger med stor databehandlingskraft, og så må disse riggene ha enorme mengder elektrisitet for å gjennomføre databehandlingen. Det er en balansegang mellom hvor mye driften koster, og hvor mye penger man tjener på den.

Det er ikke lenger en gullgruve å mine kryptovaluta, slik det var i den spede begynnelse. Det krever store investeringer i utstyr og elektrisitet for å tjene penger. Når den samlede miningoperasjonen for Ethereum, som er en av de største digitale valutaene på markedet i dag, bruker like mye strøm som et lite land, sier det seg selv at minerne må passe på at de ikke bruker mer penger enn de tjener. Det koster dyrt å starte opp, og med mindre du har vunnet stort hos nye nettcasino i det siste, må du være forberedt på å grave dypt i lomma om du vil starte med mining. Det kan imidlertid gi god avkastning, særlig hvis du er heldig med kursen på kryptovalutaen du miner. Den dyre strømkostnaden har fått noen miningselskaper til å se mot rigger drevet av solcelle-paneler, og satt dem opp i ørkenen hvor det er mye sollys. Målet er å redusere kostnaden ved miningen, og tjene så mye penger som mulig.

Solcelle-paneler leverer billig strøm

Miningselskaper med verktøyene og ressursene til å kunne sette opp miningrigger drevet av solkraft har oppdaget at det er en god investering. Så snart du har betalt ned kostnaden for solcelle-panelene er kostnaden ved miningen bokstavelig talt gratis. Å bli kvitt en stor strømregning, som vanligvis er den største utgiftsposten for miningselskaper, gir større rom for fortjeneste.

The Merkle dokumenterte nylig et miningselskap som fokuserte på Bitcoin på denne måten. De har lagt et vellykket år bak seg, og driver nå 25 separate miningrigger på solkraft. Hele greia har vært så profitabel at de nå har planer om å øke antallet datamaskiner til 1 000!

I dette tilfellet koster hver individuelle miningrigg rundt 80 000 kroner. Denne prisen inkluderer alle solcelle-panelene som trengs, strømforsyninger, batterier og Antminer S9 ASIC-prosessoren. Når mineren er i drift tjener den inn rundt 180 kroner per dag.

Antminer S9 ASIC-prosessoren

Balansen mellom miningkostnaden og kryptoprisene

Det er likevel sånn at billig miningdrift bare er en del av ligningen. For å kunne tjene penger er minerne også avhengige av at prisen på kryptovalutaen de miner holder seg så høy som mulig.

I tilfellet nevnt over har Merkle beregnet at prisen på Bitcoin må holde seg på over $2 000 for at selskapet skal være profitabelt. Når man tar med i beregningen at prisen på de fleste kryptovalutaer er svært volatile, og at fall på 20 % eller mer har skjedd mange ganger på kort tid, representerer dette en stor risikofaktor for ethvert miningselskap.

Det virker sannsynlig at flere og flere minere vil se mot områder hvor fornybar energi er tilgjengelig i store mengder. Island har allerede blitt et populært område for Bitcoin-minere, takker være landets raske og bokstavelig talt ubegrensede internett. Det er dessuten kaldt på Island. Minerne som setter opp butikken sin i ørkenen må passe på at varmen ikke ødelegger riggene.

Solenergi-gadgets som topper salgslistene i 2020

Solenergi-gadgets som topper salgslistene i 2020

Vi elsker gadgets. Det gjør de fleste av oss. De er nyttige, smarte små maskiner som gjør livene våre enklere, og i tillegg er de ofte geniale. Men hva om det fantes gadgets som går på planets livskilde?

Da snakker vi naturligvis om gadgets som drives på solenergi. Det er den nye måten å bruke det beste teknologien har å by på, samtidig som vi også hjelper planeten vår overleve.

Disse enhetene vokser i popularitet dag for dag, og har definitivt kommet for å bli. Her er de beste solenergi-gadgetsene som vi tror vil toppe salgslistene i 2020! 

Solhatt som lader

Hvor herlig er en hatt som beskytter ansiktet ditt mot sola, og samtidig bruker solenergien til å lade opp telefonen? SOLSOL har laget denne innovative mote-gadgeten, med fem solcellepaneler og 100 % bomull.

Ikke bare lader den iPhoner, den kan også lade opp Samsung Galaxy, LG og andre typer smarttelefoner. Den funker også med andre enheter som bruker 5V, som iPod, iPad, GoPro, Bluetooth-hodetelefoner og -høyttalere, pluss batteripakker og mye annet. For rundt $75 har du råd til å glemme å ta med deg laderen på stranda en dag!

Logitech trådløst tastatur drevet av solenergi

Hvis du liker å jobbe hjemmefra, og kanskje ta med deg jobben ut på balkongen, er dette tastaturet for deg. Tastaturet kom på topplisten over gadgets i 2019, og er fortsatt så populært at vi tar det med i år også.

Det har et stilig design og klarer seg opptil 3 måneder uten dagslys, så det kreves ikke mye for å lade det opp. Med et trådløst tastatur er det lett å slenge seg ned i sofaen eller solstolen, uansett om det er for jobb eller avslapning med dataspill eller gambling. Et trådløst tastatur kan også brukes for å koble datamaskinen til TVen og styre den komfortabelt fra sofakroken. Tips til gamblere: åpne casinospillene på TVen og få en helt annen spillopplevelse enn på en liten PC-skjerm. Spinn i vei og ta hjem gevinster på gratisspinn fra sofakroken med Logitech-tastaturet!

Fordelen med dette trådløse tastaturet er at du aldri trenger bytte batteri på det, og dessuten er det kompatibelt med både datamaskiner og Mac-er.

AMIR soldreven LED-lysslynge

Perfekt som dekor på balkongen, hagen, blomsterbed eller innkjørsel. En Bruk soldrevne LED-lys til å pynte opp rundt hjemmet ditt – funker både utendørs og innendørs.

AMIR har et solcellepanel som er koblet til en 11 meter lang kopperkabel Kabelen har 100 LED-lys som lyser i alle retninger, og gjør dette produktet perfekt for å pynte opp de fleste steder!

Smart sykkellås

Dette er genialt. En enhet som både holder sykkelen din trygg, og som samtidig utnytter det faktum at den tilbringer mesteparten av dagen utendørs, og suger til seg solstrålene som treffer den. Dette er ikke en vanlig sykkellås, det er en smartlås som kobler seg til telefonen din via Bluetooth og låser seg opp når du nærmer deg. Den varsler også om potensielle tyver og varsler andre i nettverket ditt.

Denne låsen høres ut som den perfekte gaven til alle sykkelentusiaster som du kjenner!

Birksun-ryggsekk med solcellepanel

Det finnes mange ryggsekker utstyrt med solcellepaneler, men veldig få av dem har et vakkert design. Birksun-ryggsekken er enkel og elegant, men ser samtidig fresh ut, noe som gjør den til en av de beste solenergi-gadgetsene på markedet.

Du kan bruke den til å lade opp laptopen din, nettbrettet eller telefonen din. Ifølge nettsiden deres vil en Birksun lade opp enheten like raskt som en vanlig kontakt i veggen. 1 % strøm på smarttelefonen din krever 3 minutter med sollys.

Sunport strømkontakt

Denne soldrevne gadgeten er ganske selvforklarende. Det er en enhet som kun brukes til å kreve bruk av solenergi.

Solcellepaneler kan være dyre, men vi trenger ikke å eie dem for å nyte fordelene ved dem. Sunport fikk den geniale ideen til å skape denne enheten som krever at strømmen som brukes kommer fra solenergi. Den kan brukes både til lett bruk (PC, mobil), medium bruk (kjøleskap eller fryser), eller tung bruk (varmepumpe og lignende).

Du velger hvor og hvor mye solenergi du vil ha. Enheten måler så hvor mye strøm som går igjennom, og prioriterer å bruke solenergi.

Denne kontakten koster litt – rundt $50 – men bruker du den bidrar du til å øke etterspørselen etter solenergi, noe som vil bidra til å hjelpe planeten vår!

Eton Rukus Bluetooth-høyttaler drevet på solenergi

Hvis du er på utkikk etter en høyttaler som spiller musikk og lader opp telefonen din, og samtidig tåler vann, så har du funnet den nå. Eton Rukus-høyttaleren kan spille musikk i åtte timer i strekk når den er fulladet. Få den miljøvennlige festen i gang!

Vinduslader

Denne stilige solenergi-gadgeten er den beste måten å utnytte en solskinnsdag, selv om du ikke har tid til å gå ut og kose deg.

Du fester laderen på vinduet hjemme, og i tillegg til at den ser veldig stilig ut, så lader den opp telefonen din. Ved å bruke solenergi i hverdagen vår, blir livet enklere enn før, i tillegg til at man får gratis strøm.

Uansett om du er en tekno-geek eller glad i vakre ting, så kan vi alle være enige om at å bruke enheter som dette også er med på å redde planeten vår.